Nasza strona dla lepszego działania korzysta z cookies. Rozumiem i akceptuję. Więcej o cookies

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH

 W SZKOLE NAUKI JAZDY RONDO

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest właściciel NJ  Rondo Kamila Piechota z siedzibą w Stargardzie przy ul. Wyszyńskiego 25/5, kod pocztowy: 73-110, telefon 505-298-300
 2. Z uwagi na brak obowiązku oraz wielkość naszej firmy nie zatrudniamy Inspektora Danych Osobowych, więc wszystkie zgłoszenia, zastrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio do Administratora Danych.
 3. kontakt z Administratorem w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: kamilapiech@icloud.com
  1. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w następujących celach:
   1. W celu wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. (Podstawą przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. c RODO).
   2. W celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale nie wynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas art.6 ust1 lit. a RODO). Przykładem takiego przetwarzania może być nawiązanie kontaktu telefonicznego z Panią/Panem w celu poinformowania o zmianie terminu jazd czy wykładów.
   3. W celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy cywilno-prawnej zawartej z Szkołą Nauki Jazdy Rondo bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Szkoła Nauki Jazdy RONDO nie zamierza udostępniać Pani/Pana danych odbiorcom, o których mowa w art.4 ust.9 RODO. W przypadku, kiedy dane będą podlegały udostępnieniu, zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie, wskazani zostaną odbiorcy danych i podstawa prawna ich udostępnienia.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Szkołę Nauki Jazdy Rondo, następnie zostaną trwale usunięte,w szczególnych sytuacjach będą archiwizowane przez okres wynikający z przepisów – 2 bądź 10 lat – , ale nie będą w tym czasie przetwarzane.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych. Nadmienić należy, że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania mogą nie być skuteczne, ponieważ przetwarzane danych jest obowiązkiem Administratora wynikającym z przepisu prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Szkołę Nauki Jazdy RONDO.
 9. W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania.
 10. Dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.

Napisz opinię

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress